Algemene voorwaarden

We kijken er ontzettend naar uit om met elkaar een bijzonder en waardevol programma van te maken.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

a. Je draagt als deelnemer gedurende het gehele programma zelf de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf.

b. BetekenisBaan en eventueel door haar ingehuurde derden, zijn niet aansprakelijk voor aan haar en/of aan door haar ingehuurde derden toe te rekenen indirecte schade.

c. Voor schade die een direct gevolg is van aan BetekenisBaan en eventueel door hem ingehuurde derden is aansprakelijkheid alleen mogelijk indien sprake is van opzet of grove schuld door BetekenisBaan en eventueel door hem ingehuurde derden.

d. BetekenisBaan aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis en/of ziektekostenverzekeringen dekking plegen te verschaffen.

e. Voor fysieke activiteiten die deel uitmaken de begeleiding van BetekenisBaan, dienen je als deelnemer voor dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of het voor je fysiek verantwoord is aan een dergelijke activiteit mee te doen.

JA, Houd mij op de hoogte van nieuwe data voor de Workshop Waardevol Werk

JA, IK MELD MIJ AAN VOOR het gratis WEBINAr 'Maak werk van WAARDEVOL WERK'

Binnenkort zijn er weer nieuwe mogelijkheden voor het webinar ‘Maak werk van Waardevol Werk’. Wil je hierbij zijn? Laat je gegevens dan achter, dan houden we je op de hoogte.